TEKMOVANJE | COMPETITION

Tekmovalna pravila | Competition Rules

Evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah bo izvedeno v skladu z veljavnimi ICF pravili za spust na divjih vodah in ECA pravili.

The 2019 ECA Wildwater Canoeing European Championships race will be run in accordance with the ICF Wildwater Canoeing competition rules and ECA regulations.

Trening | Training

Ker je tekmovalna proga del naravnega vodotoka Soče, je trening mogoč kadarkoli med 15. marcem in 31. oktobrom, med 9. in 18. uro. Ker v zgornjem toku ni jezov, ne moremo zagotoviti povsem enakega vodostaja kot bo med tekmovanjem. Trening za tekmovalce, člane ekip, je brezplačen, vendar pa je treba zagotoviti pismo nacionalne zveze. Pred treningom kontaktirajte Kajakaško zvezo Slovenije – jakob.marusic@kajak-zveza.si  ter sporočite imena tekmovalcev, ki se bodo udeležili treninga. Zagotovili bomo pismo, ki omogoča brezplačen trening.

Since the competition course is part of a natural Soča River flow, training is possible at any time between 15th March and 31st October from 9:00 to 18:00. As no dam is located upstream, we cannot guarantee the water level of the competition course is always comparable to the water level during the competition. Training for competitors, members of the teams, is free of charge; however the letter from your national federation should be provided. Before training you are requested to contact Canoe Federation of Slovenia – jakob.marusic@kajak-zveza.si and give us the names of athletes who will come to training. We will provide the letter for a free of charge training.

Športna oprema | Sport Equipment

Vsa športna oprema mora biti varna in v skladu z ICF pravili ter ustrezati ISO normam. Za več informacij glejte aktualno izdajo ICF tekmovalnih pravil za spust na divjih vodah (v uporabi od 1. januarja 2019).

Vsi čolni morajo biti nepotopljivi.

Rešilni jopič bo merjen z uravnoteženo 6,12 kg težko svinčeno utežjo.

Varnostne čelade morajo ustrezati EN 1385.

Vsi tekmovalci morajo nositi obutev.

All the sporting equipment must be safe and must meet the ICF rules and ISO norms. For further information see the 2019 ICF’s Wildwater Canoeing competition rules (taking effect on 1st January 2019).

All boats must be unsinkable.

At the competition the buoyancy jacket will be tested using a 6.12 kg calibrated lead weight.

The safety helmets must comply with EN 1385.

All paddlers must wear shoes on their feet.

Reševanje iz vode | Water safety

Reševanje iz vode na tekmovalni progi bo zagotovjeno v času tekmovanja.

Rescuing in the competition area, along the competition course, will be organised during the competition days.

Prva pomoč | First aid

Prostor za prvo pomoč se bo nahajal v bližini cilja. Organizator bo zagotavljal le nujno prvo pomoč. Vsi udeleženci morajo imeti urejeno osebno zdravstveno zavarovanje.Na tekmovališču bo prisotno reševalno vozilo.

A small tent with first aid will be located in the finish area. The NF will advise all participants that emergency medical services will cover only emergency cases and that all participants are responsible to arrange medical insurance policy at their own cost. Ambulance will be on standby at all times during the competition.

Zdravstveno zavarovanje | Medical Insurance

Organizacijski odbor naproša vse udeležence, da poskrbijo za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v svoji matični državi. Vsi stroški izven osnovne prve pomoči in nujnega prevoza z reševalnim vozilom, kot so medicinska, fizioterapevtska ali zobozdravstevna oskrba, morajo biti vključeni v zavarovanje. Organizacijski odbor ne prevzema nobene odgovornosti za kritje stroškov iz naslova bolnišničnega zdravljenja.

Organising Committee kindly asks all participants of the 2019 ECA Wildwater Canoeing European Championships to ensure medical insurance policy in their respective countries. All costs above the regular first aid and ambulance services are to be covered by this medical insurance policy. Organising Committee will not cover any expenses in connection with hospital or dental treatment. All participants compete at their own risk.

Doping kontrola | Doping control

Doping kontrola bo izvedena v skladu z ICF Anti-doping pravili in WADA standardi.

Doping control will be performed in accordance with the ICF Anti-doping requirements and WADA standards.