PROGRAM | PROGRAMME

soča2019 logo

 

Torek, 14. maj 2019 | Tuesday, 14th May 2019

09:00 – 12:00 Merjenje čolnov in kontrola opreme

17:00               Sestanek vodij ekip v Bovcu

20:00               Odprtje prvenstva v Bovcu

 

09:00 – 12:00 Boat measuring and equipment control

17:00               Team Leaders meeting in Bovec

20:00               Opening Ceremony in Bovec


Sreda, 15. maj 2019 | Wednesday, 15th May 2019

09:00 – 11:00 Merjenje čolnov in kontrola opreme, delitev startnih številk (Trnovo 1)

12:00               Posamična tekma v klasičnem spustu

 

09:00 – 11:00 Boat measuring and equipment control, bib distribution (race office Trnovo 1)

12:00               Individual classic race


Četrtek, 16. maj 2019 | Thursday, 16th May 2019

09:00 – 11:00 Merjenje čolnov in kontrola opreme, delitev startnih številk (Trnovo 1)

12:00               Ekipna tekma v klasičnem spustu

13:00               Posamična tekma za veterane

13:30               Neuradna tekma C2Ž

19:00               Podelitev kolajn (posamična in ekipna tekma v klasičnem spustu – Kulturni dom Bovec)

 

09:00 – 11:00 Boat measuring and equipment control, bib distribution (race office Trnovo 1)

12:00               Team classic race

13:00               Individual masters race

13:30               Unofficial WC2 race

19:00               Prize giving ceremony (individual and team classic races – Bovec Culture Centre)


Petek, 17. maj 2019 | Friday, 17th May 2019

09:00               Merjenje čolnov in kontrola opreme

10:00               Posamična tekma v sprintu na divjih vodah – kvalifikacije, 1. vožnja

14:00              Posamična tekma v sprintu na divjih vodah – kvalifikacije, 2. vožnja

 

09:00               Boat measuring and equipment control

10:00               Individual sprint heats – 1st Run

14:00               Individual sprint heats – 2nd Run


Sobota, 18. maj 2019 | Saturday, 18th May 2019

09:00              Merjenje čolnov in kontrola opreme

10:00               Posamična tekma v sprintu na divjih vodah – finale

15:00               Ekipna tekma v sprintu na divjih vodah

18:00               Podelitev kolajn (posamična in ekipna tekma v sprintu na divjih vodah – Kulturni dom Bovec)

Zaključek prvenstva

 

09:00               Boat measuring and equipment control

10:00               Individual sprint – Final

15:00               Team sprint race

18:00               Prize giving ceremony (individual and team sprint races – Bovec Culture Centre)

                        Closing ceremony

 

Prenos | Download (PDF)

Akreditacije | Accreditations

Ponedeljek, 13.5.2019 | 15:00 – 18:00 / Monday, 13th May 2019 | 15:00 – 18:00

Torek, 14.5.2019 | 9:00 – 15:00 / Tuesday, 14th May 2019 | 9:00 – 15:00